Wirtualna strzelnica w "Elektryku"

15.01.2024

W związku z podpisanym porozumieniem miedzy Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez Panią Starostę Gabrielę LISIUS a Ministerstwem Obrony Narodowej reprezentowanym przez gen. bryg. Mirosława Brysia w ramach realizacji projektu „Strzelnica w powiecie 2023” w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. „Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł” w Wejherowie powstała wirtualna strzelnica.

Koszt inwestycji to: 192 016,01 zł. z czego wkład własny Organu Prowadzącego wyniósł: 38 521,28 zł..

Wirtualna strzelnica umożliwia naukę i doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią. Jest to nowoczesna i w pełni funkcjonalna laserowa strzelnica, umożliwiająca przeprowadzenie strzelania w różnych symulowanych warunkach. Strzelnica umożliwia realizacje strzelania na czterech stanowiskach z broni krótkiej lub długiej w różnych pozycjach, czyli leżąc, klęcząc lub stojąc.

 

Wróć