KADRA PEDAGOGICZNA
rok szkolny 2022/2023

 

NAUCZYCIEL NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr inż.  BACZKOWSKI Rafał przedmioty zawodowe elektryczne
mgr inż.  BARTON Piotr  BHiP, przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr BĄCZEK-MOTAŁA Barbara  wychowanie fizyczne
mgr  BEHRENDT Karol  wychowanie fizyczne
mgr  CIESIELSKI Marek  przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne
mgr  CIESIELSKI Zbigniew  wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe
mgr  CYMAN Agnieszka  historia, wiedza o społeczeństwie
mgr inż.  CZARNECKA Mariola  informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
mgr DAMPS Monika  język niemiecki 
mgr  DZIĘCIELSKA Magdalena  podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
mgr  FALKOWSKA Angelika  matematyka
mgr FELIŃSKA Alicja  chemia, wicedyrektor
mgr FELIŃSKI Tomasz przedmioty zawodowe informatyczne
mgr FICEK-SMORAWIŃSKA Kamila  język angielski
mgr GĄSIOR Monika język angielski
mgr  GESSE Witold  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr GÓRSKA-SZCZOTKOWSKA Marta  psycholog szkolny
mgr   GRACZYK Agnieszka  język polski
mgr inż. GRONEK  Ryszard  przedmioty zawodowe elektryczne elektroniczne, automatyka
mgr HLEBKO Olga język angielski
mgr  HOCHSCHULZ Roman  przedmioty zawodowe automatyka
mgr  JASZEWSKI Mariusz  wychowanie fizyczne
mgr JAWORSKA Anna  pedagog szkolny
mgr KACZMAREK Dawid chemia, biologia
mgr KAŁUSKA Elżbieta  język rosyjski, wicedyrektor
mgr KAMIŃSKI Andrzej przedmioty zawodowe automatyka
mgr inż.  KANKOWSKA Dominika  matematyka
mgr  KAS Agnieszka  język angielski
mgr KĘDRA Barbara  geografia
mgr inż.  KLAWIKOWSKI Tomasz  przedmioty zawodowe elektryczne, energii odnawialnej
mgr KONIECZNA Katarzyna  biznes i zarządzanie, kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż.  KONKEL Franciszek  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  KOTKOWSKI Leszek  matematyka
mgr KOTŁOWSKA  Anna  historia, historia i teraźniejszość
mgr  KOWALCZUK Agnieszka wychowanie fizyczne
mgr  KRUPANEK Michał  język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  KRZEMIŃSKI Michał  język angielski, język angielski branżowy, informatyka
mgr KUBIŃSKA Bożena  geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr KUŻEL Lidia  doradca edukacyjno-zawodowy
mgr  LIETZAU Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr LIPOWSKI Edward  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr inż.  LITZBARSKI Sławomir  przedmioty zawodowe elektryczne
dr inż.  ŁUKASIK Grzegorz  fizyka
mgr  ŁYSOŃ Dorota  plastyka
mgr MATUSIAK Ewa  pedagog szkolny
mgr  MIKOŁAJEWSKA Izabela  wychowanie fizyczne
mgr inż.  MOZA Leon  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr MUSKAŁA Izabela  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  NICIŃSKA Iwona  język polski
dr inż.  NOWAK Tomasz  przedmioty zawodowe energetyczne i energetyki
mgr NOWAKOWSKA Marzenna biologia
mgr PAŁAC-PASZKIEWICZ Joanna  język angielski
mgr  PAŁUBICKI Jacek  historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
mgr  PAWŁOWSKA Sylwia  język polski
mgr  PAWŁOWSKI Jarosław  religia
mgr PELLOWSKI Jarosław przedmioty zawodowe automatyka
mgr inż.  PIERZCHAŁA Marek  przedmioty zawodowe teleinformatyczne i informatyczne
mgr PIOSIK Marlena  pedagog
dr  PRZYBYLSKI Paweł  przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr  REJMAK Ignacy  przedmioty zawodowe elektroniczne, fizyka, fizyka
 stosowana w zawodzie
mgr  RICHTER Sebastian  wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
mgr ROHDE Aleksandra historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
mgr  ROJEWSKI Przemysław  fizyka, fizyka stosowana w zawodzie 
mgr  ROMANOWSKA Joanna  biologia, wicedyrektor
mgr  RUTKOWSKA Joanna  matematyka
mgr  RYBAKOWSKA Ania  język rosyjski
mgr  RYCHERT Krystian  matematyka
mgr SADOWSKA-KRAŚNICKA Anna  język niemiecki
mgr SIERAKOWSKA Anna język polski 
mgr  SILIKOWSKI Andrzej  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr SILIKOWSKI Maciej  religia
mgr  SMENTEK Magdalena  język polski
mgr  STASZKIEWICZ Aleksander  język niemiecki
mgr STAWIASZ Jacek  wychowanie fizyczne
mgr STRĄGOWSKA Anna  matematyka
mgr SZCZEPKOWSKA Monika  chemia
mgr  SZMIGIEL Piotr  język angielski, przedmioty zawodowe informatyczne
mgr inż.  SZYCHUŁDA Adam  przedmioty zawodowe elektryczne
mgr  SZYMAŃSKA Katarzyna  język angielski
mgr  TAMULEWICZ Andrzej  historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
mgr inż.  TOMCZAK Jacek  przedmioty zawodowe informatyczne, dyrektor szkoły
mgr WASIELKA Lidia język polski
mgr  s. WENTA Janina  religia
mgr inż. WIŻYN-JASTRZĘBSKI Jarosław przedmioty zawodowe elektroniczne
mgr WOŁOWSKA Justyna  język angielski
mgr inż.  WÓJCIK Krzysztof  przedmioty zawodowe informatyczne
mgr  ZABŁOŃSKA Barbara  geografia
mgr ZADROŻNA Ilona  bibliotekarz
mgr ZAJĄC Katarzyna  bibliotekarz
mgr  ZAWADZKI Jarosław  przedmioty zawodowe informatyczne