PRZETARGI  ARCHIWALNE

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO 
ROK SZKOLNY 2023/24

załączniki:

Ogłoszenie - załącznik

*****

Informacja z otwarcia ofert: [Pobierz]

 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI

I. PZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Część 1 - Usługa realizacji kursu z wybranych zagadnień instalacji odnawialnych źródeł energii   dla 40 uczniów. 

Część 2 - Usługa realizacji kursu nowoczesnych technologii w energetyce dla 5 nauczycieli.

Część 3 - Usługa realizacji kursu nowoczesnych technologii w ekoenergetyce dla 4 nauczycieli.

Część 4 -  Usługa realizacji szkolenia z aktualnych przepisów prawa oraz trendów technologicznych dot. eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej dla 14 n-li.

 w ramach projektu:

 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego  w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych  i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia część 1 - załącznik

Opis przedmiotu zamówienia część 2 - załącznik

Opis przedmiotu zamówienia część 3 - załącznik

Opis przedmiotu zamówienia część 4 - załącznik

Ogłoszenie - załącznik

Formularz ofertowy edytowalny - załącznik

Zapytanie o cenę - załącznik

*****

Protokół z wpływu ofert: [Pobierz]

*****

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: [Pobierz]

 

 

 

BAZA KONKURENCYJNOŚCI 

Usługi szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2  w Wejherowie  

w zakresie: 
1.    Usługi realizacji kursu programowania aplikacji dla 96 uczniów w 4 grupach po 24 uczniów.*
2.    Usługi realizacji kursu programowania aplikacji mobilnych na platformę android dla 3 nauczycieli w 1 grupie.*

* Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części w ramach projektu:

 „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego  w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

Link do ogłoszenia: [KLIK]

Ogłoszenie: [Pobierz]

Formularz: [Pobierz]

*****

Protokół z wpływu ofert: [Pobierz]

*****

Korekta protokołu z wpływu ofert: [Pobierz]

*****

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: [Pobierz]