DORADCA EDUKACYJNO-ZAWODOWY


mgr Lidia 
KUŻEL


poniedziałek       8.00 - 10.40, 11.25 - 13.20
wtorek                9.00 - 12.35
środa                  10.30 - 14.10
czwartek            8.00 - 10.40, 11.25 -13.25, 14.10 -15.05
piątek                 08.00 - 12.35

Gabinet nr 238 / I piętro / budynek główny 

Tel. 58 672 25 09   wew. 44

E-mail: doradca.zawodowy@wejherowo-elektryk.pl

 

                      

ZAKRES DZIAŁAŃ DORADCY
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

» prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej;
» gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
i zawodowych;
» dostarczanie informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów; » udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych związanych
z doradztwem zawodowym;
» wsparcie udzielane uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; » udzielanie wsparcia indywidualnego z zakresu doradztwa zawodowego;
» wsparcie w określeniu mocnych strony, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
» współpraca z instytucjami wspierającymi  zadania z obszaru doradztwa zawodowego, organizowanie spotkań dla młodzieży.

   

Prognoza istotnego zapotrzebowania na pracowników w województwie pomorskim na rok 2024

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (Monitor Polski z 2023r. poz.145)  na rok 2024:
w wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, dla których prognozowane jest istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie pomorskim, wskazano m.in. zawód:

*Zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024 (część I ust. 4 prognozy) oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika (część I ust. 5 prognozy).