ZESPÓŁ DYREKCYJNY


mgr inż. Jacek TOMCZAK
Dyrektor, przedmioty zawodowe informatyczne


mgr inż. Alicja FELIŃSKA
Wicedyrektor, chemia

mgr Elżbieta KAŁUSKA
Wicedyrektor, język rosyjski

mgr Joanna  ROMANOWSKA
Wicedyrektor, biologia