KONTO RADY RODZICÓW

                                         

KONTO RADY RODZICÓW

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto:
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie
30 8350 0004 0003 0033 2000 0090
Tytułem: Składka na RR oraz imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasy