EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA - 2012
PODSTAWA PROGRAMOWA - 2017

 

 

1.  O EGZAMINIE ...

2.  TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony według podstawy
programowej z 2012 lub 2017 r. składają deklarację nie później niż:

 • do 15 września – jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
  którego termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu
  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA danego roku szkolnego;
 • do 7 lutego – jeżeli przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, którego
  termin został określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu
  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO danego roku szkolnego.

3. HARMONOGRAMY, KOMUNIKATY, INFORMACJE  CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

4.DEKLARACJE DO POBRANIA

 • Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla absolwenta (do pobrania)

5. TESTY ONLINE

6. Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy