EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE w ZAWODZIE
PODSTAWA PROGRAMOWA - 2017

SESJA ZIMOWA: STYCZEŃ/LUTY 2022 r.

 

1.  O EGZAMINIE ...

2.  TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI
3. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO UCZNIA
4. INFORMACJA O SPOSOBACH ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU

5. KOMUNIKAT O SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM
    EGZAMINU DLA ZDAJĄCYCH Z OPINIĄ LUB ORZECZENIEM PPP

6. WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH
    MOGĄ̨ KORZYSTAĆ́ ZDAJĄCY W CZĘŚCI PISEMNEJ I PRAKTYCZNEJ                        EGZAMINU

7. OGÓLNOPOLSKI HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EPKwZ

8. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EPKwZ

9. WEWNĘTRZNY HARMONOGRAM CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EPKwZ

10.  DEKLARACJE DO POBRANIA
11. TESTY ONLINE