Technik Elektronik

05.03.2021

Elektronika to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach, które ułatwiają człowiekowi życie. Elektronika jest wszędzie: telefony komórkowe, laptopy, sprzęt RTV czy AGD.
 
Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej wymaga istnienia specjalistów. Nasza Szkoła takich przygotowuje bo technik elektronik nie musi martwić się o pracę…
 
Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie…niemal wszędzie. Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
 
Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.
 
Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana wiedza oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również
z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

 
Jeśli chcesz uczyć się na kierunku technik elektronik to...


 
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik mogą być zatrudnieni:


•   w zakładach, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach
     uruchamiania lub konserwacji,

•   w zakładach naprawczych urządzeń elektronicznych,
•   w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne,
•   w placówkach badawczo-rozwojowych,
•   w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem
     urządzeń elektronicznych,

•   w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektronicznych.


 
Zadania zawodowe technika elektronika obejmują:


•   organizowanie stanowisk pracy przy produkcji, uruchamianiu i serwisie urządzeń elektronicznych,
•   przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji,
•   uruchamiania i testowania urządzeń elektronicznych,
•   montowanie, instalowanie i uruchamianie urządzeń elektronicznych,
•   nadzorowanie i kontrolowanie pracy urządzeń elektronicznych,
•   ocenianie stanu technicznego urządzeń elektronicznych,
•   naprawianie urządzeń elektronicznych.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:


•   uzdolnienia techniczne
•   zdolności manualne
•   myślenie ścisłe
•   zdolność logicznego myślenia
•   dokładność
•   samodyscyplina
•   dobry wzrok i słuch.
 

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:

•   ŚWIADECTWO MATURALNE –  po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki na
                                                wyższych uczelniach [sesja egzaminacyjna V/VI 2026 r.]

  DYPLOM TECHNIKA ELEKTRONIKA – po zdaniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tj.:

     Kwalifikacja 1.  ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
                                         [sesja egzaminacyjna VI/VII 2025 r.]

     Kwalifikacja 2.  ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 
                                         [sesja egzaminacyjna I/II 2026 r.]

 

Obejrzyj film o zawodzie


 

 

Wróć