Technik Energetyk

05.03.2021

Czy wiesz czym zajmuje się technik energetyk?


Mówiąc najogólniej, energetyk to osoba pozyskująca energię z różnych źródeł. To specjalista który: dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych i niekonwencjonalnych. Technik energetyk lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki energetycznej oraz dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych.
 


Czy wiesz, że energetycy mogą liczyć na wysokie zarobki?


Jest to jeden z najlepiej opłacanych  zawodów w Polsce. Dynamicznie rozwijający  się  przemysł energetyczny w fabrykach energii oraz w energetycznych sieciach przesyłowych umożliwiających  korzystanie z tej energii potrzebuje  specjalistów,  którym  nie  są  obce zagadnienia mechaniki, elektrotechniki, technologii, automatyki
i technik wytwarzania. Deficyt specjalistów z tej dziedziny stwarza możliwości zatrudnienia w całej branży energetycznej.

 


Wyróżnić można energetyków:


•   cieplnych – termoenergetyków,
•   wodnych – hydroenergetyków,
•   wiatrowych – aeroenergetyków,
•   jądrowych oraz elektroenergetyków.   
Jeżeli interesuje Cię praca technika energetyka to...
 
 


Energetycy mogą znaleźć zatrudnienie przy:
 


•   eksploatacji kotłów i turbin energetycznych,
•   wytwarzaniu, przetwarzaniu i przesyle energii cieplnej i energii elektrycznej,
•   klimatyzacji i wentylacji procesów wytwarzania energii,
•   wdrażaniu zagadnień energetyki niekonwencjonalnej,
•   konserwowaniu urządzeń i sprzętu elektryczno – energetycznego,
•   pracach budowlanych i przemyśle na stanowiskach technologów, techników ds. pomiarów,
•   prowadzeniu gospodarki elektroenergetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych.


 
Do typowych zadań powierzanych specjalistom od energii należą:


 
•   nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania energii,
•   prowadzenie gospodarki paliwowej, wodnej oraz gospodarki odpadami,
•   nadzorowanie pracy oraz obsługiwanie maszyn i urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach
     oraz ciepłowniach,
•   eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej
     i cieplnej,
•   przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych,
•   użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:


•  uzdolnienia techniczne
•  myślenie ścisłe 
•  zdolność koncentracji
•  zdolności manualne 
•  cierpliwość
•  dokładność
 

 

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:

 

•  ŚWIADECTWO MATURALNE         – po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki na
                                                      wyższych uczelniach [sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]

•  DYPLOM TECHNIKA ENERGETYKA – po zdaniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tj.:
           Kwalifikacja 1.    ELE.06.    Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych
                                                   w systemach energetycznych [sesja egzaminacyjna VI/VII 2025 r.]
           Kwalifikacja 2.    ELE.07.    Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych
                                                   w systemach energetycznych [sesja egzaminacyjna I/II 2026 r.]

 

 

Obejrzyj film o zawodzie

 

 

Wróć