Technik Informatyk

05.03.2021

211 tysięcy pracowników w branży IT to rekord i... kropla w morzu potrzeb.”

 

To stwierdzenie powinno być drogowskazem dla tych, którzy chcą brać udział w rozwoju nowych technologii, zdobywać umiejętności pozwalające patrzeć w jasny sposób na swoją ścieżkę kariery. To także wysoka średnia zarobków w tej branży.

Te fakty powinny skłonić Cię do refleksji, jeśli: 

•   informatyka dla Ciebie to nie tylko powłoka programów – ale głównie kod źródłowy,

•   dane to nie tylko fakty – ale głównie to sposób ich zapisywania i przechowywania,

•   sieć informatyczna to nie tylko Facebook i YouTube – ale zespół zasad, protokołów,
     adresów IP
to musisz pojawić się w naszej szkole i usiąść do klawiatury!

 

Cenione przez pracodawców specjalności czekają na nowych pracowników,
WARTO DO NICH DOŁĄCZYĆ !!!

 

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych
w renomowanych firmach i biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+.
Będziesz miał zajęcia w pracowniach informatycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem informatykiem zdobędziesz umiejętności: 

Posługiwanie się komputerami w tym IBM PC, praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych, posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, posługiwanie się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowanie i tworzenie bazy danych, administrowanie bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobieranie konfigurację sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań, obsługiwanie lokalnej sieci komputerowej i nadzorowanie jej pracy.

Ponadto montowanie, testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego, rozbudowywanie i modernizowanie zestawów komputerowych, konfigurowanie stanowisk komputerowych i sieci komputerowych, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

 

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

•   systemy operacyjne,
•   lokalne sieci komputerowe,
•   witryny i aplikacje internetowe,
•   programowanie aplikacji internetowych,
•   urządzenia techniki komputerowej,
•   eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,
•   lokalne systemy baz danych,
•   aplikacje desktopowi i mobilne,
•   działalność gospodarcza w branży informatycznej.

 

Możliwości zatrudnienia:

•   w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją
    oprogramowania komputerowego,

•   wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna do instalowania, uruchamiania
     i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego dla rozmaitych zastosowań,
    w tym w studiach graficznych i dźwiękowych oraz w studiach telewizyjnych i filmowych,

•   we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:


•   dobry wzrok
•   umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia 
•   zdolności matematyczne 
•   zdolność koncentracji
•   dokładność
•   umiejętność pracy w zespole
 
 

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje:

•   ŚWIADECTWO MATURALNE            – po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki
                                                          na wyższych uczelniach [sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]

•   DYPLOM TECHNIKA INFORMATYKApo zdaniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tj.:
                   Kwalifikacja 1.  INF.02.    Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń
                                                         peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
                                                                  [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2025 r.]

                   Kwalifikacja 2.  INF.03.    Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi
                                                         oraz bazami danych [sesja egzaminacyjna: I/II 2026 r.]

 

 

 

Obejrzyj film o zawodzie


 

Wróć