Technik Teleinformatyk

05.03.2021

Na pewno nosisz ze sobą wszędzie telefon komórkowy, to obecnie niezbędny gadżet.
Czy wiesz jak to się dzieje, że możesz za jego pomocą serfować po Internecie, oglądać telewizję?
Może ciekawi cię jak ta technologia wygląda od przysłowiowej kuchni. Przekonaj się sam!
 
Technik teleinformatyk to nowoczesny i poszukiwany zawód, który jest połączeniem elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych.
 
Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przemysłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Specjalność teleinformatyk to zawód pozwalający na znalezienie pracy w kraju i za granicą.


Technik teleinformatyk wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych będzie nabywać przy: 

•   projektowaniu i wykonywaniu lokalnej sieci komputerowej;
•   konfigurowaniu urządzeń sieciowych;
•   administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi;
•   uruchamianiu i utrzymaniu systemów komputerowych, urządzeń dostępowych
    systemów transmisyjnych i urządzeń abonenckich sieci komutacyjnych;

•   montowaniu i eksploatowaniu systemów transmisyjnych;
•   instalowaniu i eksploatowaniu sieci komutacyjnych;
•   administrowaniu sieciami teleinformatycznymi;
 

Technik teleinformatyk może być zatrudniony w: 

•   przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
•   firmach montujących i sprzedających komputery;
•   organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
•   firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy
    i eksploatacji systemów teleinformatycznych;

•   różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
•   firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
•   firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:


•   
umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
•   zainteresowanie informatyką i komunika­cją sieciową

•   zdolności techniczne
•   odpowiedzialność
•   umiejętność radzenia sobie ze stresem
•   systematyczność
•   wskazana znajomość języka angiel­skiego.

 

Nauka w technikum trwa 5 lat.  Absolwent technikum uzyskuje


•   ŚWIADECTWO MATURALNE –  po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki na wyższych uczelniach m.in. na wydziałach: elektroniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, robotyki, mechatroniki, telekomunikacji, energoelektroniki lub prowadzić własną firmę świadczącą usługi teleinformatyczne [sesja egzaminacyjna: V/VI 2026 r.]

•   DYPLOM TECHNIKA TELEINFORMATYKA – po zdaniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tj.:
Kwalifikacja 1.  INF.07.  Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2025 r.]
Kwalifikacja 2.  INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi [sesja I/II 2026 r.]

 

 

Obejrzyj film o zawodzie

 

 

Wróć