Elektryk

05.03.2021

Czy wiesz, że praca czeka na elektryka?


Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności przez niego wykonywane zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:


•   dobry wzrok i słuch
•   zdolność do koncentracji i podzielność uwagi
•   uzdolnienia techniczne
•   zdolność do twórczego myślenia
•   odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi


Uczeń Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektryk podczas 3 lata nauki i praktyki zawodowej przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
•   wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
•   montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
•   wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 


Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z kwalifikacji: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodowe i uzyskuje wykształcenie zasadnicze branżowe.
 
Absolwenci mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia i po zdaniu egzaminu z  kwalifikacji: ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych  oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskać tytuł TECHNIK ELEKTRYKA.
 
Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.


 Absolwent w zawodzie elektryk może znaleźć zatrudnienie w:


•   zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
•   zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
•   zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
•   zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
    oraz sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
•   firmach handlowych zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego,
•   firmach projektujących i instalujących instalacje elektryczne.

 

 

Obejrzyj film o zawodzie

 

Wróć