Technik Elektryk

05.03.2021

„Te przykłady powinny pomóc podjąć Ci decyzję, by zostać elektrykiem, jeśli…”

Gaśnie światło w czasie najważniejszego meczu sezonu i nikt nie wie,
co z tym zrobić…
Psuje się suszarka do włosów Twojej dziewczynie, akurat przed ważnym spotkaniem…
Rodzice po raz kolejny muszą wzywać fachowca do naprawy pralki…
A Ty ciągle kupujesz nowe słuchawki do smartfona, bo przerywa się do nich przewód…

 

Jeśli zechcesz zostać technikiem elektrykiem to w miarę upływu czasu i zdobywania nowych umiejętności żadne urządzenie elektryczne nie będzie dla Ciebie tajemnicą. W praktyce będziesz mógł się przekonać, że to praca czeka na elektryków, a nie elektrycy na pracę.

Będziesz uczył się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt, którym posługują się prawdziwi fachowcy. To nie symulatory i naśladujące rzeczywiste urządzenia modele, ale aparaty prosto z hurtowni elektrycznych, obecne w każdym, nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Będziesz chodził w naszej szkole „śladami prądu”…

Nie jeden elektryk nie wie, co to mierniki, które zapisują wyniki pomiarów w komputerze – dla Ciebie te zagadnienia nie będą miały tajemnic…

Będziesz miał szansę zdobyć dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w czasie praktyk zawodowych
w renomowanych firmach, biorąc udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu ERASMUS+ oraz w stażach w ramach projektu 3.3.1

Jeśli zechcesz zostać technikiem elektrykiem…

 

Technik elektryk, to ktoś, kto:

Obsługuje, konserwuje, naprawia, a nawet w mniejszym zakresie projektuje maszyny, urządzenia i instalacje elektryczne. W zakładach przemysłowych jest osobą odpowiedzialną za bezawaryjną pracę wszystkich urządzeń elektrycznych oraz całej instalacji elektrycznej. W nowo powstałych obiektach wykonuje od podstaw całą infrastrukturę elektryczną w obiekcie. Dobiera poszczególne jej elementy, instaluje, uruchamia
i dba o bezawaryjną pracę.
Do jego zadań należy też dbanie, poprzez wykonywanie oględzin, testów i pomiarów; maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych o bezpieczne użytkowanie ich. W praktyce, szczególnie w mniejszych firmach elektryk może naprawiać i konserwować nie tylko urządzenia elektryczne, ale również instalacje dozorowe, alarmowe, monitoringu, a nawet teleinformatyczne. Wszystko zależy tylko od jego umiejętności.

 

Najważniejsze przedmioty zawodowe:

•   elektrotechnika i elektronika
•   maszyny i urządzenia elektryczne
•   instalacje elektryczne
•   pomiary w elektrotechnice i elektronice
•   montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
•   montaż instalacji elektrycznych
•   obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Możliwości zatrudnienia:

•   w firmach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
•   w firmach naprawiających i konserwujących maszyny i urządzenia elektryczne,
•   przy pomiarach maszyny, urządzenia i instalacji elektrycznych,
•   w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
•   w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
•   prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego,
     usługi elektroinstalacyjne, remontowe).

 

Cechy psychiczne i uzdolnienia przydatne w zawodzie:

•   uzdolnienia techniczne
•   umiejętność logicznego rozumowania
•   wytrwałość
•   cierpliwość
•   dokładność
•   zdolność koncentracji.

 

Cechy niepożądane w zawodzie:

• daltonizm
• lęk wysokości

 

 

NAUKA W TECHNIKUM TRWA 5 LAT. ABSOLWENT UZYSKUJ:

•  ŚWIADECTWO MATURALNE –  po zdaniu egzaminu maturalnego, które umożliwi kontynuację nauki
    na
 wyższych uczelniach m.in. na kierunkach: elektrotechnika, energetyka, automatyka i robotyka,
    elektronika i telekomunikacja [sesja egzaminacyjna V/VI 2026 r.]

•  DYPLOM TECHNIKA ELEKTRYKA – po zdaniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie tj.:
    Kwalifikacja 1.   ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
                                              [sesja egzaminacyjna: I/II 2025]

    Kwalifikacja 2.   ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
                                              [sesja egzaminacyjna: VI/VII 2026 r.]

     


Obejrzysz film o zawodzie


 

Wróć