EGZAMIN MATURALNY

 

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW:

WAŻNE!

W roku szkolnym 2023/2024 deklarację maturalną składa się wyłącznie elektronicznie. W celu uzyskania dostępu do ZIU – Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, należy złożyć do Dyrektora szkoły wniosek o nadanie loginu i hasła. Wniosek jest załączony na stronie.

E - deklarację należy złożyć najpóźniej do 7 lutego 2024 roku.

Do e – deklaracji należy załączyć czytelne skany dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego – zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

 

EGZAMIN MATURALNY  „FORMUŁA 2015” i "FORMUŁA 2023"