REGULAMIN REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY

ROK SZKOLNY 2024/2025

                                                                                                         
                                                       1.  ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU
                                                       2.  REGULAMIN REKRUTACJI 2024/25
                                                       3.  ZAŁĄCZNIK                                    
                                                       4.  LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO PZS nr 2
                                                       5.  HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO TECHNIKUM
                                                       6.  ZGODY
                                                       7.  RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych